Oud papier rooster

Elk gezin draagt zijn/haar steentje bij en wordt op basis van het oudste kind ingedeeld in het ophaalrooster. Globaal komt dit neer op ongeveer één à twee keer per jaar. Onderstaand staat het rooster vermeld. Hierin staat aangegeven hoe laat en waar u op kunt stappen en wie uw collega's zijn.

Als u als ouder om welke reden dan ook niet zelf kunt helpen, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door iemand anders, bv. een jong volwassene (16 jaar en ouder), opa, neef, oom of een goede buur. Mocht de datum niet uitkomen, dan kunt u misschien ruilen met iemand die in een andere maand staat ingeroosterd.

Een goede school maken we samen en samen staan we sterk.
 

Ophaalrooster