Contactgegevens

OBS De Dorpsschool
Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen
(0570) 54 17 69
info@scholenbathmen.nl

Links
Leden van de Medezeggenschapsraad (MR)
Leden van de Ouderraad (OR)
Overige instanties