Ouderraad (OR)

De ouderraad van De Dorpsschool denkt mee en werkt samen met het team om te komen tot een optimaal functionerende schoolorganisatie. Zij organiseert en coördineert samen met het team verschillende activiteiten zoals het paasontbijt, Sinterklaas, moestuin en het Kerstfeest. Uiteraard geholpen door vele ouders op vrijwillige basis.

De ouderraad weet wat er speelt op school. Ze kijkt naar de belangen van de kinderen vanuit het ouderperspectief en probeert daar op een praktische manier aan bij te dragen

De OR is onmisbaar in de organisatie en assistentie van buitenschoolse activiteiten en festiviteiten op school.

Als belangrijke taak is er dan ook het beheer van de ouderbijdrages. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten en materialen bekostigd die niet bij het verplichte lesprogramma horen. In overleg met het lerarenteam en de directie staat de OR borg voor een zinvolle besteding van de ouderbijdrage.

De OR bestaat uit een bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en enthousiaste leden.

Samenstelling OR
Klik hier voor de ouderraadsleden.
 
Meedoen?
Ben je enthousiast en praktisch ingesteld, dan is de OR echt iets voor jou! Naast dat je zitting kan nemen in de raad vraagt de OR ook regelmatig extra hulp bij de organisatie van activiteiten.

Interesse? Spreek ons aan of stuur een mail.
Contactadres: or@dedorpsschool.nl