Welkom op De Dorpsschool

Vanuit waarden
OBS De Dorpsschool is een openbare basisschool in Bathmen. Persoonlijke ontwikkeling, verbondenheid en ontdekken zijn de waarden die de komende jaren leidend zijn in ons handelen. 

We willen kinderen in hun kracht zetten om zich voor te bereiden op de wereld van de toekomst in een continu veranderende maatschappij. De centrale waarden persoonlijke groei, verbondenheid en ontdekken zijn daarin voor ons richtinggevend. Vanuit intrinsieke motivatie werken we aan de ontwikkeling van vaardigheden en het verkrijgen van kennis door bewust bezig te zijn met je eigen leerproces om zelfredzaam te worden. Onze leerlingen voelen zich binnen een veilige leer- en leefomgeving gezien en gehoord omdat we met elkaar samenwerken op basis van vertrouwen en oprechte interesse in elkaar. We bieden daarbij ruimte aan de brede ontwikkeling van onze kinderen, zodat ze kunnen ontdekken op welke manier ze in hun kracht staan en hier zelf bewust keuzes in leren maken in de continu veranderende maatschappij.

Wij zien de kracht in ieder kind.
We gaan ervan uit dat ieder kind een talent heeft, waarop het kan verder bouwen. Dat talent is voor ons in alle (leer)situaties uitgangspunt voor ons pedagogisch en didactisch handelen.

De kracht van ieder kind versterken we met name in het primaire proces in de klas.
Door bewust te zijn van ons gedrag als leerkracht, door betekenisvolle lessen aan te bieden, door inzicht te hebben in de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen, door passende ondersteuning te bieden en te zorgen voor een veilig en uitnodigend schoolklimaat.

Onze collectieve ambitie  is de kinderen in hun kracht te zetten om zich voor te bereiden op een wereld die voortdurend verandert.
 
  Groeikracht
We zien wat kinderen kunnen,
stimuleren natuurlijke ontwikkeling.
Een positief zelfbeeld, creatief denken.
We helpen kinderen te worden wie ze zijn.
Brengen kennis, vaardigheden
en vorming in balans.
Eigen wijsheid en verantwoordelijkheid.
 
We gaan voor ontdekken, leren
en verwonderen.
Vertrouwen op onszelf en elkaar.
We reiken kinderen kansen aan voor morgen
in sterk en toekomstbestendig onderwijs.
  
We zoeken verbinding met elkaar,
met ouders en partners.
In een open dialoog ontkiemen
nieuwe mogelijkheden.
We waarderen wat is, geven voeding
aan wat we willen laten ontstaan.
Zodat ieder kind vanuit eigen kracht
kan groeien.  
 
     
 
Wordt u enthousiast van ons verhaal?
Neem dan contact met ons op en we gaan graag in gesprek!

Het team van Kindcentrum OBS De Dorpsschool
Bathmen