Oud papier

Ieder jaar wordt er door ouders van onze school enorm veel oud papier verzameld. Daar zijn wij als school heel blij mee, want daardoor kunnen we allerlei extra activiteiten voor onze kinderen bekostigen.
Wist u dat de inkomsten van het oud papier jaarlijks circa € 10.000 bedragen! Dit is inclusief ongeveer 50% subsidie van de gemeente. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is, dat het oud papier huis aan huis wordt opgehaald. En daar hebben we uw hulp hard bij nodig.

Zo zijn er vanuit de oud papierpot onder andere de volgende investeringen gedaan:
  • Luizenzakken.
  • Paasontbijt.
  • Kerstartikelen voor in de school.
  • Door de bijdrage uit de oud papierpot voor CUCO (begroot op € 1.500,00) hebben wij ruimte binnen de ouderbijdrage. Deze ruimte is ingezet voor Sinterklaas en het afscheid van groep 8 en het restant is toegevoegd aan onvoorziene uitgaven.
  • Er gaat € 100,00 per groep naar de leerkracht om naar eigen inzicht te besteden (excursie, aankleding in de klas, etc.…).
  • De directie krijgt € 2.000,00 om naar eigen inzicht ten behoeve van de kinderen te besteden (leuke spelletjes voor in de groep, een fototoestel, werkplekken op de gang, fietshesjes).
  • Voor het overige kan zij in overleg met het team en de ouderraad een wensenlijst indienen. Ook u willen we vragen hier in mee te denken. Wat zou u graag in de school voor uw kinderen gerealiseerd zien? Maak uw wensen kenbaar bij leden van de ouderraad.
Voor bovenstaande zaken verstrekt het ministerie van onderwijs geen gelden aan de school. Er wordt een vast bedrag per leerling overgemaakt, waar de school alles van moet betalen: energiekosten, schoonmaak, onderhoud gebouw, vervanging meubilair, methoden, verbruiksmateriaal, digitale schoolborden, afschrijving duurzaam materiaal., enz. De directie verantwoordt haar begroting en uitgaven ieder jaar bij de medezeggenschapsraad.

Elk gezin draagt zijn/haar steentje bij en wordt op basis van het oudste kind ingedeeld in het ophaalrooster. Globaal komt dit neer op ongeveer één à twee keer per jaar. Hierin staat aangegeven hoe laat en waar u op kunt stappen en wie uw collega's zijn. Zie het rooster links onderaan op de Homepagina van deze website. 

Als u als ouder om welke reden dan ook niet zelf kunt helpen, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door iemand anders, bv. een jong volwassene (16 jaar en ouder), opa, neef, oom of een goede buur. Mocht de datum niet uitkomen, dan kunt u misschien ruilen met iemand die in een andere maand staat ingeroosterd.
 
Een goede school maken we samen en samen staan we sterk.

Ga terug naar HOME voor het oudpapierrooster (rechts onderaan).