Boeiend (buiten) Onderwijs Bathmen

 
 • Leerlijn erfgoededucatie 

            
           
            voor meer info klik hier
 
 • Doorgaande lijn Cultuuraanbod
              voor meer info klik hier

 
 • Bewegend leren
            

Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren vallen er onder.
Het bewegend leren in school valt uiteen in twee onderdelen:
 • Er kan sprake zijn van beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (beweegbreaks).
 • Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen. 
Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Door te bewegen terwijl je leert worden leerlingen mentaal fitter en fysiek actiever. Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden.
 
 • Buiten activiteiten
 
Groepen 1 en 2
 • Streetwise (verkeer)
 • Kermis
 • Schoolreis
 • Boerderijeducatie
 • Herfstpad Ulebelt
 • Schaatsen
 • Lentewandeling
 • Koningsspelen
 • Sportdag
 • IPC-uitjes
Groepen 3 en 4
 • Streetwise (verkeer)
 • Sportclinic tennis
 • Schoolreis
 • Boerderijeducatie
 • Schaatsen
 • Moestuinactiviteiten 
 • Koningsspelen
 • Sportdag
 • IPC-uitjes
Groepen 5 en 6
 • Streetwise (verkeer)
 • Schoolreis
 • Sportclinic tennis
 • Koningsspelen
 • Boerderijeducatie
 • Sportdag
 • IPC-uitjes
Groepen 7 en 8
 • Streetwise (verkeer)
 • Monumentendag
 • Sportclinic tennis
 • Brandweer
 • Koningsspelen
 • Sportdag
 • Roefeldag
 • IPC-uitjes
 • Visles (7)
 • Week vd Techniek (7)
 • Schoolreis (7) - Kamp (8)
 • Kerstbakjes maken (8)
 
 • IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. 

IPC-Units
Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema's, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit 'Chocolade'. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
 
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Je voortgang bijhouden
Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het Assessment for Learning-programma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.
 
De IPC-units geven de leerling continu de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat jij samen met hen de voortgang monitort. Het portfolioprogramma MijnRapportfolio en de IPC-app helpen daarbij met een digitale leraren- en leerlingenomgeving.

Internationalisering
IPC is ontwikkeld vanuit de gedachte dat onze kinderen deel uit maken van een internationaal-georiënteerde wereld, waarbij het voor de hand ligt dat ze meer reizen, in het buitenland studeren of werken en ook in eigen land in aanraking komen met mensen van diverse culturele achtergronden. Tel daarbij op dat de problemen waar we vandaag de dag voor staan vaak een mondiaal karakter hebben.
 
Kinderen ontwikkelen een nationaal, internationaal, globaal en intercultureel perspectief: 'international mindedness'. Elke IPC-unit schenkt hier aandacht aan waardoor kinderen een toenemend besef ontwikkelen van zichzelf, de gemeenschap en de wereld om hen heen. International mindedness komt terug als vak met eigen leerdoelen en in de andere schoolvakken.