Kinderopvang

PEUTERGROEP
8.30-12.15
verlengde opvang mogelijk tot 14.00 uur

Dagelijkse praktijk
Informatiegids Peutergroep
Pedagogisch werkplan
GGD-inspectie


BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) DE BANJERS
- voorschool                    7.15 -    8.15 uur
- na school                     14.00 - 18.00 uur

Op roostervrije dagen (studie- en vakantiedagen) is de BSO geopend van 7:15 tot 18:00 uur.

Pedagogisch werkplan
GGD-inspectie


KOSTEN EN AANMELDING
Klik hier


Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens vrijblijvend binnen lopen of maak een afspraak met één van onze pedagogische medewerkers: tel.  06-21345947. En vraag ons naar de mogelijkheden.