Schoolkosten / Idealnet

Schoolkosten
Alle hieronder genoemde zaken vallen buiten het schoolbudget en worden apart betaald door ouders. De penningmeester van de ouderraad int en beheert dit geld via iDEALnet.  iDEALnet is een gratis online dienst voor ouders waarmee u onder andere op een gemakkelijke en veilige manier via de schoolwebsite kunt betalen voor allerlei schoolse zaken. U heeft zo altijd op uw eigen ouderpagina een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen. 
 
Ouderbijdrage
Onze school vraagt jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage aan de ouders van de leerlingen. Deze bijdrage wordt geïnd door de ouderraad. Zij sturen alle ouders een oproep en beheren het geld. Elk jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Momenteel is die € 25,00. 
 
Waarvoor dient de ouderbijdrage?
Extra activiteiten
De ouderbijdrage dient om een aantal extra activiteiten plaats te kunnen laten vinden die niet tot het gewone lesprogramma behoren en daarom niet door het Ministerie van OC en W worden betaald. Op "o.b.s. De Dorpsschool" wordt de ouderbijdrage gebruikt voor de volgende zaken: 
Bijdrage aan schoolreis of eindkamp. 
Sinterklaas: voor strooigoed, sinterklaascadeautjes en/of een theatervoorstelling. 
Kerstmaaltijd. 
Theatervoorstellingen georganiseerd door de CUCO. 
Palmpaasoptocht en eieren zoeken. 
De musical en afscheidsavond van groep 8. 
Ouderavonden; waaronder ook een thema-avond voor ouders. 
Sportactiviteit.
De moestuin.
Lief en leed.  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders kunnen niet verplicht worden de bijdrage te voldoen. De ouderraad hoopt echter wel dat alle ouders/verzorgers de ouderbijdrage zullen betalen. Alleen dan kunnen zij de genoemde activiteiten (mede) organiseren.
U kunt dit bedrag overmaken via iDEALnet na 1 januari.
 
Schoolreis groep 1 t/m 7
Voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 7 wordt een schoolreis georganiseerd. Op de jaarkalender kunt u zien wanneer die gepland staat. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 25,00 (groep 1-7) en u bent verplicht om te betalen als uw zoon / dochter mee gaat. U kunt dit bedrag overmaken via iDEALnet na 1 januari.
 
Eindkamp groep 8
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 een georganiseerd kamp van drie dagen. De data staan op de jaarkalender vermeld.
U kunt het bedrag van € 95,00 overmaken via iDEALnet uiterlijk in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. 
 
iDEALnet 
Om toegang te krijgen tot uw persoonlijk ouderpagina en automatische activering van het account voor uw
kind(-eren) verzoeken wij u zich middels onderstaande gegevens eenmalig te registreren. 
Klik hieronder op het iDEALnet-logo.


U wordt nu doorgelinkt naar de site www.iDEALnet.nl. Ga naar inloggen. Ga naar 'Registreer hier een nieuw account'. Vul de onderstaande gegevens en een werkend e-mail adres in, klik daarna op Verzenden.
 
Naam leerling; naam leerling
Schoolcode:  11AV
Leerlingnummer: Leerlingnummer
Geboortedatum kind: dd - mm - jjjj
 
U ontvangt uw inloggegevens op het door u opgegeven e-mail adres voor directe toegang tot uw
persoonlijke ouderpagina.
U kunt inloggen op uw persoonlijke ouderpagina vanaf het inlogvenster (automatisch ziet u de naam van uw
kind/ kinderen woonachtig op hetzelfde adres).
 
Door een machtiging af te geven voor een automatische incasso wordt het voor ons als school maar ook voor u als ouder heel eenvoudig om producten af te rekenen. Betalingsbevestigingen zijn terug te vinden op uw persoonlijke pagina en worden tevens per e-mail verzonden.