Basisschool

ALGEMEEN

Onze school maakt deel uit van drie basisscholen in Bathmen: de Rythmeen, de Looschool en De Dorpsschool.
Manon Schaap en Karin Steghuis geven samen leiding aan deze drie scholen.
Zij zijn afwisselend aanwezig op de scholen.

Aantal leerlingen 
Het leerlingaantal van OBS De Dorpsschool is de laatste jaren redelijk stabiel en ligt rond de 265 leerlingen. Hiermee zijn wij een middelgrote school. In de komende jaren zal het aantal basisschoolleerlingen in Bathmen gestaag afnemen.
Elk jaar kunnen maximaal 38 nieuwe kleuters instromen. Toelating van nieuwe leerlingen in de groepen 2 t/m 8 is afhankelijk van het aantal leerlingen in de betreffende groep. Met 28 leerlingen vinden wij de groep vol.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer.

Schoolbestuur
Stichting Zinder
www.zinderonderwijs.nl

HET TEAM 
Op De Dorpsschool werkt een team met ervaren en betrokken mensen, die de basis vormen voor het warme en uitnodigende klimaat in ons Kindcentrum.
Klik hier voor de medewerkers.

SCHOOLTIJDEN
maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 u.
Inloopmoment: 8.20-8.30 u.

COMMUNICATIE

 

Klik hier voor informatie over Parro


JAARKALENDER 2024 - 2025; klik hier

PLATTEGROND 2024 - 2025 van de school; klik hier

BEWEGINGSONDERWIJS; klik hier voor gymrooster

OPLEIDINGSSCHOOL; klik hier 

BELEIDSDOCUMENTEN: